Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Projektowanie oraz instalacja systemów przeciwpożarowych i oddymiania

Czytaj więcej

Automatyka i instalacje elektryczne

Projektowanie oraz instalacja systemów DSO, pomiary zrozumiałości mowy STI.

Czytaj więcej

Zabezpieczenia i transmisje danych

Projektowanie oraz instalacja sieci komputerowych i telefonicznych.

Czytaj więcej

Najwyższa jakość usług

Przez cały czas działalności wykazujemy odpowiedzialność, dbałość i zaangażowanie w utrzymywaniu i podnoszeniu bezpieczeństwa pożarowego w swoich obszarach działania. W konkretnych przypadkach nie szczędzimy kosztów i wysiłków zmierzających do rozbudowy i modernizacji swoich systemów monitorowania i podnoszenia ich efektywności.

Uprawnienia firmy

Posiadamy uprawnienia DSO / SSP wydane przez CNBOP - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego. Posiadamy również zaświadczenie wydane przez NIMOZ - Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.