Zabezpieczenia przeciwpożarowe

 • projektowanie systemów monitorowania, wykrywania i sygnalizacji zagrożenia pożarowego i pożaru, systemów oddymiania ciągów i dróg ewakuacyjnych klatek schodowych, szybów windowych itp
 • instalowanie, serwisowanie i konserwowanie ww. systemów
 • monitorowanie systemów sygnalizacji pożaru oraz wszystkich innych systemów związanych z ochroną życia ludzkiego oraz bezpieczeństwem
 • instalowanie wszelkiego typu automatyki do wykrywania i gaszenia pożarów
 • uodpornienia ognioochronne elementów konstrukcyjnych i łatwopalnych

Zabezpieczenia i transmisja danych

 • projektowanie okablowań strukturalnych, sieci komputerowych i obiektowych sieci telefonicznych
 • instalowanie, serwisowanie i konserwowanie wyżej wymienionych

Automatyka

 • sterowanie zdalne automatami i urządzeniami wraz z ich monitorowaniem
 • systemy nagłośnieniowe DSO
 • pomiarów zrozumiałości mowy ludzkiej w systemie DSO (Dźwiękowy System Ostrzegania)

Elektryka

 • pomiary elektryczne
 • wykonywanie instalacji elektrycznych